Korolyuk, V. S., I. O. Lukovsky, and A. M. Samoilenko. 2011. “Volodymyr Leonidovych Makarov (on His 70th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 63 (8), 1135-36. https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2790.