Berezansky, Yu. M., M. L. Gorbachuk, V. S. Korolyuk, I. O. Lukovsky, V. O. Marchenko, Yu. A. Mitropolskiy, L. P. Nizhnik, L. A. Pastur, A. M. Samoilenko, and V. V. Sharko. 2007. “Evgen Yakovich Khruslov (on His 75 Th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 59 (4), 549-50. https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3328.