Dobrovol’skii, V. A., O. B. Lykova, Yu. A. Mitropolskiy, M. O. Pustovoytov, A. M. Samoilenko, and V. M. Urbansky. 2006. “Olexiy Bogolyubov (03.25.1911 - 01.11.2004)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 58 (4), 564–567. https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3474.