Buldygin, V. V., Yu. V. Kozachenko, V. S. Korolyuk, Yu. A. Mitropolskiy, N. A. Perestyuk, N. I. Portenko, A. M. Samoilenko, and A. V. Skorokhod. 2002. “Mykhailo Iosypovych Yadrenko (On His 70th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 54 (4), 435-38. https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4081.