Vestfrid, I. A. 2020. “Near-Isometries of the Unit Sphere”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 72 (4), 575-80. https://doi.org/10.37863/umzh.v72i4.6049.