Ashraf, M., and M. A. Ansari. 2023. “$\sigma$-Centralizers of Triangular Algebras”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 75 (4), 435 -46. https://doi.org/10.37863/umzh.v75i4.6924.