MamedkhanovJ. I., and JafarovS. Z. 2023. “On Local Properties of Singular Integral”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 75 (5), 614 -27. https://doi.org/10.37863/umzh.v75i5.6959.