Motorna, O. V., and V. I. Shevchuk. 2022. “On One Reverse Asymptotic Equality”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 74 (4), 572 -76. https://doi.org/10.37863/umzh.v74i4.7111.