Kal’chuk, I. V., and Yu. I. Kharkevych. 2022. “Approximation of the Classes $W^{r}_{\beta,\infty}$ by Generalized Abel-Poisson Integrals”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 74 (4), 507 -15. https://doi.org/10.37863/umzh.v74i4.7164.