Nikitin, A. 2022. “Wilhelm Fushchych (18.12.1936–07.04.1997)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 74 (3), 291-93. https://doi.org/10.37863/umzh.v74i3.7192.