Akyol, Mehmet Akif, and Cem Sayar. 2023. “Pointwise Hemi-Slant Riemannian Submersions”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 75 (10), 1299 - 1316. https://doi.org/10.3842/umzh.v75i10.7257.