Kofanov, V. 2023. “Bojanov–Naidenov Problem for Differentiable Functions and the Erdös Problem for Polynomials and Splines”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 75 (2), 182 -97. https://doi.org/10.37863/umzh.v75i2.7259.