Molano, Luis Alejandro Molano. 2023. “Inverse Problems, Sobolev–Chebyshev Polynomials and Asymptotics”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 75 (10), 1411 -28. https://doi.org/10.3842/umzh.v75i10.7293.