Salimov, R., L. Vyhivska, and B. Klishchuk. 2023. “On Distortions of the Transfinite Diameter of Disk Image”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 75 (2), 207 -14. https://doi.org/10.37863/umzh.v75i2.7329.