Ryazanov, V., R. Salimov, and E. Sevost’yanov. 2023. “On Hölder Continuity of Solutions of the Beltrami Equations”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 75 (4), 511 -22. https://doi.org/10.37863/umzh.v75i4.7464.