Blokh, Alexander, and Michał Misiurewicz. 2024. “Evolution of the Sharkovsky Theorem”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 76 (1), 48 - 61. https://doi.org/10.3842/umzh.v76i1.7641.