Mira, Christian. 2024. “Fractal Embedded Boxes of Bifurcations”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 76 (1), 75 - 91. https://doi.org/10.3842/umzh.v76i1.7661.