Timokha, O. M., V. P. Motornyi, I. O. Shevchuk, S. B. Vakarchuk, P. V. Zaderei, V. O. Kofanov, N. V. Parfinovych, A. S. Romanyuk, A. S. Serdyuk, and I. V. Sokolenko. 2023. “On the 100th Birthday of Major Pylypovych Timan (30.08.1923 – 19.09.2019)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 75 (8), 1149 -52. https://doi.org/10.3842/umzh.v75i8.7677.