Makarov, V. 2024. “Essays on the Spectral Properties of the Polynomially Perturbed Hermite Operator ”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 76 (4), 509 -14. https://doi.org/10.3842/umzh.v74i4.7811.