Dimitrova, I. and Koppitz, J. (2021) “On relative ranks of finite transformation semigroups with restricted range”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 73(5), pp. 617 - 626. doi: 10.37863/umzh.v73i5.288.