Berezansky, Y. M., Gorbachuk, M. L., Korolyuk, V. S., Koshlyakov, V. N., Lukovsky, I. O., Makarov, V. L., Perestyuk, N. A., Samoilenko, A. M., Samoilenko, Y. I., Stepanets, O. I., Tamrazov, P. M., Trohimchuk, Y. Y., Sharko, V. V. and Sharkovsky, O. M. (2007) “On the 90th birthday of Yurii Alekseevich Mitropol’skii”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 59(2), pp. 147–151. Available at: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3299 (Accessed: 21June2024).