Berezansky, Y. M., Gorbachuk, M. L., Korolyuk, V. S., Lukovsky, I. O., Marchenko, V. O., Mitropolskiy, Y. A., Nizhnik, L. P., Pastur, L. A., Samoilenko, A. M. and Sharko, V. V. (2007) “Evgen Yakovich Khruslov (on his 75 th birthday)”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 59(4), pp. 549-550. Available at: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3328 (Accessed: 22June2024).