Dobrovol’skii, V. A., Lykova, O. B., Mitropolskiy, Y. A., Pustovoytov, M. O., Samoilenko, A. M. and Urbansky, V. M. (2006) “Olexiy Bogolyubov (03.25.1911 - 01.11.2004)”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 58(4), pp. 564–567. Available at: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3474 (Accessed: 14April2024).