Glushchenko, A. A., Lyashko, I. I., Mitropolskiy, Y. A., Parasyuk, I. O., Samoilenko, A. M. and Samoilenko, V. G. (2004) “V. G. Georgii Mykolaiovych Polozhyi (on his 90th birthday)”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 56(4), pp. 560-561. Available at: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3776 (Accessed: 23May2024).