Buldygin, V. V., Kozachenko, Y. V., Korolyuk, V. S., Mitropolskiy, Y. A., Perestyuk, N. A., Portenko, N. I., Samoilenko, A. M. and Skorokhod, A. V. (2002) “Mykhailo Iosypovych Yadrenko (On His 70th Birthday)”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 54(4), pp. 435-438. Available at: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4081 (Accessed: 25May2024).