Kovalenko, I. N., Korolyuk, V. S., Portenko, N. I., Samoilenko, A. M., Sytaya, G. N. and Yadrenko, M. I. (2000) “Anatolii Vladimirovich Skorokhod (On His 70th Birthday)”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 52(9), pp. 1155-1157. Available at: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4522 (Accessed: 25May2024).