Berezansky, Y. M., Kit, G. S., Kovalevskii, A. A., Kovalev, A. M., Korneichuk, N. P., Korolyuk, V. S., Lukovsky, I. O., Mitropolskiy, Y. A., Savchenko, O. Y., Samoilenko, A. M., Kharlamov, P. V. and Khruslov, E. Y. (2000) “Igor Volodymyrovych Skrypnik (On His 60th Birthday)”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 52(11), pp. 1443-1445. Available at: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4551 (Accessed: 25May2024).