Vestfrid, I. A. (2020) “Near-isometries of the unit sphere”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 72(4), pp. 575-580. doi: 10.37863/umzh.v72i4.6049.