AshrafM. and AnsariM. A. (2023) “$\sigma$-Centralizers of triangular algebras”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 75(4), pp. 435 - 446. doi: 10.37863/umzh.v75i4.6924.