MamedkhanovJ. I. and JafarovS. Z. (2023) “On local properties of singular integral”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 75(5), pp. 614 - 627. doi: 10.37863/umzh.v75i5.6959.