Shchehlov, M. V. (2022) “Pointwise estimation of sign-preserving polynomial approximation on arcs in the complex plane”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 74(4), pp. 560 - 568. doi: 10.37863/umzh.v74i4.7057.