Motorna, O. V. and Shevchuk , V. I. (2022) “On one Reverse asymptotic equality”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 74(4), pp. 572 - 576. doi: 10.37863/umzh.v74i4.7111.