Nikitin, A. (2022) “Wilhelm Fushchych (18.12.1936–07.04.1997)”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 74(3), pp. 291-293. doi: 10.37863/umzh.v74i3.7192.