Akyol, M. A. and Sayar, C. (2023) “Pointwise hemi-slant Riemannian submersions”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 75(10), pp. 1299 - 1316. doi: 10.3842/umzh.v75i10.7257.