Kofanov, V. (2023) “Bojanov–Naidenov problem for differentiable functions and the Erdös problem for polynomials and splines”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 75(2), pp. 182 - 197. doi: 10.37863/umzh.v75i2.7259.