Salimov, R., Vyhivska, L. and Klishchuk, B. (2023) “On distortions of the transfinite diameter of disk image”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 75(2), pp. 207 - 214. doi: 10.37863/umzh.v75i2.7329.