Ryazanov, V., Salimov, R. and Sevost’yanov, E. (2023) “On Hölder continuity of solutions of the Beltrami equations”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 75(4), pp. 511 - 522. doi: 10.37863/umzh.v75i4.7464.