Mira, C. (2024) “Fractal embedded boxes of bifurcations”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 76(1), pp. 75 - 91. doi: 10.3842/umzh.v76i1.7661.