Makarov, V. (2024) “Essays on the spectral properties of the polynomially perturbed Hermite operator ”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 76(4), pp. 509 - 514. doi: 10.3842/umzh.v74i4.7811.