Abtahi , F. and Rahnama, S. (2020) “Essential amenability of Fréchet algebras”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 72(7), pp. 867-876. doi: 10.37863/umzh.v72i7.830.