[1]
Y. M. Berezansky, “Anatolii Mykhailovych Samoilenko (on his 75th birthday)”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 65, no. 1, pp. 3 - 6, Jan. 2013.