[1]
V. V. Buldygin, “Mykhailo Iosypovych Yadrenko (On His 70th Birthday)”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 54, no. 4, pp. 435-438, Apr. 2002.