[1]
V. A. Litovchenko, “On the Correct Solvability of One Cauchy Problem”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 54, no. 8, pp. 1067-1076, Aug. 2002.