[1]
YurevychО. V., “Criteria for Invertibility of Elements in Associates”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 53, no. 11, pp. 1556-1563, Nov. 2001.