[1]
I. N. Kovalenko, V. S. Korolyuk, N. I. Portenko, A. M. Samoilenko, G. N. Sytaya, and M. I. Yadrenko, “Anatolii Vladimirovich Skorokhod (On His 70th Birthday)”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 52, no. 9, pp. 1155-1157, Sep. 2000.