[1]
Y. M. Berezansky, “Igor Volodymyrovych Skrypnik (On His 60th Birthday)”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 52, no. 11, pp. 1443-1445, Nov. 2000.