[1]
I. Lukovsky, “Oleksandr Mykolayovych Tymokha (to his 60th birthday)”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 74, no. 8, pp. 1146 - 1148, Oct. 2022.