Berezansky, Y. M., BoichukО. A., M. L. Gorbachuk, Y. A. Drozd, V. S. Korolyuk, I. O. Lukovsky, V. L. Makarov, A. G. Nikitin, N. A. Perestyuk, N. I. Portenko, Y. S. Samoilenko, Y. Y. Trohimchuk, V. V. Sharko, and O. M. Sharkovsky. “Anatolii Mykhailovych Samoilenko (on His 75th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 65, no. 1, Jan. 2013, pp. 3 - 6, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2400.