Hryshchenko, O. Y., D. A. Klyushin, S. I. Lyashko, and I. V. Sergienko. “Ivan Ivanovych Lyashko (on His 90 Th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 64, no. 11, Nov. 2012, pp. 1568 -71, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2681.