Korolyuk, V. S., I. O. Lukovsky, and A. M. Samoilenko. “Volodymyr Leonidovych Makarov (on His 70th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 63, no. 8, Aug. 2011, pp. 1135-6, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2790.